sábado, 17 de noviembre de 2012

Crise e radicalización neoliberal: as alternativas silenciadas, Xavier Vence

Na mostra "Estado:_crítico_" recollemos textos que nos axuden a reflexionar sobre a actual situación de crise. Este libro recolle reflexións sobre a actual crise do capitalismo neoliberal desde as súas orixen até o momento actual, ás portas de 2012. Desde os diagnósticos iniciais até a valoración dos feitos máis importantes que foron acontecendo ao longo destes anos, así como as medidas de política económica que foron adoptando as autoridades económicas no G-20, FMI, bancos centrais, Unión Europea, Goberno central e Xunta de Galicia. Este percorrido mostra a consistencia do diagnóstico inicial e a interpretación dos sucesivos chanzos e os pasos dados polos gobernos, o que á súa vez axuda a entender con clareza a situación actual. Son fundamentalmente artigos de reflexión destinados á intervencion no debate público, coa pretensión de colaborar a amolecer a criptonita neoliberal e a neocentralista, as dúas grandes ameazas da igualdade e da diversidade. De aí ese estido directo, compacto e con linguaxe clara para o público non especialista, sen por iso perder rigor nos razoamentos económicos que están detrás dos argumentos expostos. Ao longo destas páxinas combínase o diagnóstico dos acontecementos e a crítica das medidas adoptadas polos diferentes niveis de goberno coa formulación de propostas alternativas. Porque o autor é dos que pensa que si hai alternativa e que máis cedo que tarde cumprirá abrirlle as portas. Guiado por un certo optimismo histórico considera que a sociedade non poderá aturar a destrución de todas as conquistas civilizadoras e a completa submisión da vida privada e pública á extrema volatilidade dos mercados e acabará sentando unhas novas bases para o progreso social e a preservación da diversidade. (Información tomada da contracapa).

Na biblioteca da Universidade de Vigo podes obter exemplares en préstamo. Contribúe ao debate engadindo as túas reflexións. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Falemos da crise